• Slide02
    Slide 01
  • Slide01
    Slike 02
  • Slide03
    Slike 03

Ekonomsko trgovinska škola u Novom Pazaru konstituisana je iz bivše Еkonomske srednje škole. Srednja ekonomska škola formirana je 29. avgusta 1955. godine a osnivač je bio Narodni odbor gradske opštine Novog Pazara.

Škola je počela sa radom sa jednim odeljenjem. Upravljanje je vršio školski odbor, koji je imao jedanaest članova. Od osnivanja do prelaska na usmereno obrazovanje škola je imala opšti smer.

Srednja ekonomska škola je preorijentisana na srednje usmereno obrazovanje školske 1979/80. godine, pod imenom Obrazovni centar Vladimir Perić Valter. U školi su postojale različite struke: ekonomsko-komercijalna, ugostiteljska, tekstilna.

Danas u školi postoje pet oblasti rada: ekonomija, pravo i administracija, trgovina, lične usluge i osiguranje. Učenicima su na raspolaganju sledeću smerovi za upis:

001 002 003007004005

    008   011

Ekonosmko trgovinska škola je odigrala značajnu ulogu u celokupnom razvoju prosvete i kulture u ovom mestu. Mnogi od bivših učenika su nastavili školovanje na višim i visokim školama, sa uspehom ih završili i među njima postoje mnoge ličnosti iz javnog života i rada: ekonomisti, pravnici, profesori, lekari, magistri i doktori nauka.