Dobro došli na sajt

Ekonomsko-trgovinske škole Novi Pazar

O školi Vesti

O školi

Počeci

Ekonomsko trgovinska škola u Novom Pazaru konstituisana je iz bivše Еkonomske srednje škole. Srednja ekonomska škola formirana je 29. avgusta 1955. godine a osnivač je bio Narodni odbor gradske opštine Novog Pazara. Škola je počela sa radom sa jednim odeljenjem. Upravljanje je vršio školski odbor, koji je imao jedanaest članova. Od osnivanja do prelaska na usmereno obrazovanje škola je imala opšti smer.

Razvoj

 

Srednja ekonomska škola je preorijentisana na srednje usmereno obrazovanje školske 1979/80. godine, pod imenom Obrazovni centar Vladimir Perić Valter. U školi su postojale različite struke:ekonomsko-komercijalna, ugostiteljska, tekstilna.

 

Danas

Danas u školi postoji pet oblasti rada: ekonomija, pravo i administracija, trgovina, lične usluge i osiguranje. Ekonomsko trgovinska škola je odigrala značajnu ulogu u celokupnom razvoju prosvete i kulture u ovom mestu. Mnogi od bivših učenika su nastavili školovanje na višim i visokim školama, sa uspehom ih završili i među njima postoje mnoge ličnosti iz javnog života i rada: ekonomisti, pravnici, profesori, lekari, magistri i doktori nauka.

Vanredni učenici:

Licima koji nemaju status redovnog učenika, onima koji nemaju završenu srednju školu, ili pak žele da ostvare viši stepen obrazovanja, promene kvalifikaciju, pružamo mogućnost vanrednog obrazovanja. Oblici vanrednog obrazovanja su:

Prekvalifikacija–mogućnost promene obrazovnog profila posle završene bilo koje stručne škole u četvorogodišnjem trajanju.

Dokvalifikacija–mogućnost promene obrazovnog profila posle završene škole u trogodišnjem trajanju i prelazak na viši stepen stručne spreme.

Cenovnik

Školarina

3.300dinara

Školarina za obnavljanje razreda

1.300dinara

Ispit sa pismenim zadatkom

1.300dinara

Usmeni ispit

1.100dinara

Praktična nastava za trg. tehničare

2.000dinara

Praktična nastava za frizere

3.000dinara

Završni ispit

3.500dinara

Maturski ispit

5.000dinara

Uprava

Rukovodstvo

prof. Sead Ljajić

Direktor škole

prof. Azra Ahmetović

Pomoćnik direktora

prof. Alma Salković

Pomoćnik direktora

Stručni saradnici

Belkisa Rašljanin

Pedagog

Azra Ljajić-Bihorac

Psiholog

prof. Aida Grišević

Psiholog

prof. Sanija Ličina

Bibliotekar

prof. Dragica Slavković

Koordinator za praktičnu nastavu

Administrativno-finansijsko osoblje

dipl. pravnik Sanela Baćićanin

Sekretar škole

dipl. ecc Hemida Azemi

Šef računovodstva

Saida Kosova

Finansijsko-računovodstveni radnik

Mersiha Latifović

Administrativni radnik

Irena Božović

Administrativni radnik

Ismet Islamović

Lice za održavanje računara

E-učenje

Ekonomsko - trgovinska škola Novi Pazar je prva srednja škola u Republici Srbiji koja je uvela onlajn učenje kao deo školskog plana i programa.
Ovaj projekat je započet školske 2016/2017 godine i do danas se uspešno realizuje uz pomoć:

600

Broj učenika

88

Broj nastavnika

2

Broj administratora

Vesti

  • Vanredni učenici
  • 23. Mart 2018.

Konsultacije i ispiti

Pročitaj više
  • Partnerstvo na delu
  • 27. Maj 2017.

Naši gosti iz Nemačke

Pročitaj više

Kontakt

Telefon

020 318 239

020 323 770

E-mail

nsekonom@gmail.com

Adresa

28. Novembra br.163

36300 Novi Pazar